Politici de Confidențialitate

Acest website este deținut și administrat de S.C. ROMAV COMUNICATII S.R.L. cu sediul social în Str. Orzari, Nr.61, Sectorul 2, București, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Atunci când vizitezi website-ul networkbay.ro sau când apelezi la serviciile noastre, ne încredințezi informațiile tale, unele cu caracter personal. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți arate ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu aceste date. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile tale personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță. Nu oferim informații unor părți terțe neautorizate fără a te informa în prealabil.
Prin navigarea pe site-ul networkbay.ro declari că ai citit și ai fost informat în mod adecvat asupra politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal prin parcurgerea acestui document existent pe website denumit: Politici de Confidențialitate.
Potrivit Regulamentului (UE) 679/ 2016 (aplicabil la nivelul UE din 25 mai 2018), cunoscut ca și acronim GDPR, se referă la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogă Directiva 95/46/CE.
S.C. ROMAV COMUNICATII S.R.L. poate schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificarea utilizatorilor, pe care o vom realiza prin afișare pe website și/ sau notificare pe e-mail.
Colectarea datelor personale se va face doar cu scopul îndeplinirii obligațiilor comerciale dintre părți (contracte, facturi, garanții, returnări, etc), vor avea funcție de identificare și vor fi colectate respectând dispozițiile articolului 8 din Legea nr. 679/2016 si ale Deciziei președintelui A.N.S.P.D.C.P. nr. 31380/2014.